ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลระดับสูงด้วย Privileged Access Management

Privileged Access Management (PAM) เป็นโซลูชันสำหรับบริหารจัดการ ควบคุม และติดตาม Privileged Accounts

Privileged Access Management

ให้เข้าถึงเฉพาะข้อมูลและระบบตามที่องค์กรกำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ Password Management, Credential Management, Least Privilege Enforcement และ Account Governance โดยเฉพาะบัญชีที่มีสิทธิ์ระดับสูงสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญในระดับผู้ดูแลระบบ ซึ่งบัญชีเหล่านี้มักเป็นเป้าหมายของเหล่าแฮกเกอร์ จึงต้องมีการตรวจสอบการเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่

ผลกระทบจากการถูกโจมตีผ่านทาง

 • ธุรกิจต้องหยุดชะงัก
 • ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง
 • เพิ่มทรัพยากรไอทีเพื่อแก้ปัญหา
 • รายได้ลดลง สูญเสียธุรกิจ

ช่องโหว่ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดช่องโหว่

 • ตั้งรหัสผ่านซ้ำ ง่ายต่อการคาดเดา
 • ใช้รหัสผ่านเป็นชุดเดียวกันในทุกระบบ
 • มีขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยไม่มากพอ
 • ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 • พนักงานหรือ Outsource ที่ลาออกไปแล้วยังสามารถเข้าถึงระบบงานได้

หน้าที่ Privileged Access Management

 • ควบคุมความปลอดภัยในการใช้งาน
 • บริหารจัดการรหัสผ่านเปลี่ยนรหัส ทุกครั้งหลังการใช้งานแบบอัตโนมัติ
 • ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีขโมยรหัสผ่าน
 • ตอบโจทย์ตามความต้องการของ Compliance 27001
 • บันทึกและควบคุมเฝ้าระวังการใช้งานได้ทั้งแบบ ข้อความ หรือ วีดีโอ สามารถดูย้อนหลังได้
 • ระบบรองรับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนที่จะใช้งาน
 • วิเคราะห์ภัยคุกคามจากพฤติกรรมการใช้งาน

สำหรับองค์กรที่อยากติดตั้งระบบ Privileged Access Management สามารถติดต่อมาได้ที่ UCS เราพร้อมดูแล และให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่น โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ